Šutka NEWS

O dizutne taro Šuto Orizari bisterde taro JSP, adžikeren em po jekh saati busi

Dali i diz Skopje em o JSP isi len sensi e dizutnenge tari komuna Šuto OrizARI . Sak dive jekh slika em isto problemia. Dengje lafi kaj ka faisalkerel pe akava problemi numa ništo., Taro javinakere saatia bari gužva , nervoze, čhingara.

Ko than te džan ani buti sar sako normalno manuš, poozitivno energijaja bukjake i atmosfera si dži ko konfliktia. Saatencar udžarel pe busi a kana ka avel o busi ko than 50 dženenge manuš edvaj uklela em andre iisi pobuter taro 100 manuša.

Gužvsa te našti manušp soluko te lel., Manuša pukjime masekoskere tiketea , but droma lena taksi te šaj resen ki  buti  sar alternatibvno transporto. A o problemi nane salde sabajleskoro numa avtobusia nane em diveseskoro . Udžarena po jekh saati avtobusia. Isi li faisali akale haoseske ko transporti. Isi numa i diz Skopje em o JSP sar te na ovel olen gajlja akale manušenge taro Šuto Orizari.

„Празни ординации без матични лекари во Шуто Оризари“

После осум месеци работење, ординацијата на матичен лекар на: ПЗУ Никоб Медикал ,во Здравствениот дом – Скопје Шуто Оризари е затворена. Имено, од 01.08.2022 година без никакво известување и најавување не работи ординацијата на матичен лекар. Докторката беше ангажирана од ПЗУ Никоб Медикал, и со пријавени 169 пациенти кои ја избраа за матичен лекар. По заминувањето на докторката овие пациентии се соочуваат со огромен проблем: неможат да изберат матичен лекар, бидејќи останатите матични лекари во Здравствениот дом – Скопје Шуто Оризари не можат да ги прифат поради голем број на пациенти. Дел од пациентите не можат да си ја препишат редовната хронична терапија како и потребни анализи и прегледи поврзани и со Ковид-19 пандемијата.

За ова дознавме кога, пациент на докторката се јави на преглед за боледување, но не можеше да го регулира бидејќи ординацијата е затворена и нема активна пријава на матичен лекар. Ова дополнително ја влошило состојбата на работното место каде што бил пред отпуштање на работата.

Со цел да ја дознаеме состојбата со ординацијата испративме барања за пристап до информации од јавен карактер до: Здравствен дом Скопје, ПЗУ Никоб Медикал и Фонд за здравстевно осигурување.

Како одговор од ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ добивме дека причинатата поради која што си заминала докторката е тоа што имала само 169 пациенти, мала и недоволна бројка за матичен лекар. Исто така како причини за заминувањето беа наведени и големите трошоци и расходи во однос на опрема, простор и кадар. како и тоа што беа генерирани

По добиен одговор од ПЗУ НИКОВ МЕДИКАЛ увидовме дека докторката има склучено договор за вработување со ПЗУ Никоб Медикал од 28.05.2022 година. Причина за затворање е тоа што беа генерирани големи трошоци и расходи во однос на простор, опрема и кадар. И покрај очекувањата дека голем број на пациенти имаат потреба од матичен доктор по општа медицина, сепак во ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ Скопје во просториите на Здравствениот дом во Шуто Оризари беа пријавени само 169 пациенти.

Од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗОРСМ) добивме одговор дека докторката има склучено договор со ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ од 22.09.2021 до 31.12.2026 година. За престанокот на работниот однос на докторката со датум на важност 05.08.2022 година е утврдено од Базата на податоци на Фондот, со причина спогодбен престанок на работен однос. Со истиот датум ќе бидат одјавени сите пациенти кои ја имаат избрано за матичен лекар.

Од Здравствен дом Скопје ни одговориле дека не располагаат со никакви податоци и дека имател на тие информации е исклучиво правниот субјект ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ. Не известиле дека Здравствениот дом Скопје, како давател на простор за вршење на здравствена дејност и понатаму ќе продолжи да објавува огласи за издавање на ординациите по општа медицина во наведената поликлиника, со цел непречно, континуирано одвивање на дејноста и унапредување на здравстевниот статус на граѓаните од оваа општина.

Согласно нашите теренски информации од заедницата имаме информации дека во овој период иако мал број пациенти ја имаат избрано како матична докторката, како причина наведуваат дека се обратиле во ординацијата беа одбиени поради „колегијалноста“.

Воедно го потсетуваме Министерството за здравсто и надлежните институции дека во амбулантата во Шуто Оризари се потребни ординации на матични лекари и системски и трајни решенија заедно со Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да воведат измени во вреднувањето на капитациониот бод и дополнителни мотивациски финансиски средства поволни за нови концесионери каде што недостигаат.

Потребно е Здравствен дом – Скопје веднаш и итно да назначи управител за менаџирање во Шуто Оризари!

Матичните лекари треба да бидат достапни за секого, во спротивно жителните од општина Шуто Оризари ќе се доведат со ризични последци по нивното здравје и потребна е еднаква, пропорцијонална територијална распределба на матичните лекари!

 

Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари

 

Link: https://24vakti.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/

O vakcinalno karavani “chidingja” taro Šuto Orizari

Vizitaja ko Šuto Orizari erati počmingja o karavani baši vakcinacia mujal o Covid 19 kote ko avutne duj kurkesa ka akceptirinel 14 komune ki them. Koa kava akti than lele o ministeri sastipaske Bekim Sali, barabutne  e ambasadorkaja tari USA Kejt Brnz, represent taro UNICEF I Patricia Di Džovani thaj representoa taro SZO thaj USAID.

- Anaja I vakcinacia dži ko dizutne so nane panda vakcinirime , majpaše ko thana kote so dživdinena , precizno vaktea thaj lokaciaja so kerdo raspored em tajmingo angleder.

Kos a akala thana e dizutnen isi le šajdipa trujal imunizacia šaj te informirinen pee m so anela akaja vakcinacia mujal o Covid 19 – vakerel o ministeri sastipaske po Sali. Sa o zainteresirime dizutne šaj te vakcinirinen pe ko akala 14 lokacie taro organizirimo karavani , sako bukjarno dive ki majpaši ambulanta . I vakcinacia si majsiguritetno forma te buvljarel pe o imuniteti mujal o Covid 19, a na infekcia e virusea em dena majsiguritetno protektiva taro naturakoro imuniteto.

O mulo 19 beršengoro romano maturanti Toni Sali na sine le ni dokumenti bijanipaskoro, jekhutno fakti kaj na sine fatomi si oleskere lačhe ocenke ki sveditelstvia

O maturanti Toni Sali sosaste deš berša sine le konflikto e Ofisea so legaren o lila e bikanipaskere te resel idetnifikacisko bijanupaskoro numero em Bijanipaskoro lil , so mulo ičerati ko 19 berša. Na dodžakergja te ovel registririme ki akaja them kaj nane fantomi em si dživdo.

Avgo drom oleskere ofto bukve iklile idžerat kana ki oficialno informacia taro MVR  sine registririme numa sar mulo manuš. E Toni nane le ni lil meripaskoro Sar te na sine nikana ni bijamo.

Jekhutno dokumenti sar akti kaj sine si oleskere perfektno ocenke ki škola so sine le sa skroz em i nacionalno em  internacionalno diplome so reslja len sar siklo. O Toni si bijamo ki Makedonia ko hospitali “Majka Tereza” kote isi saatin vakti, dive em berš kana bijandiloI si le dživde biološko jeria  em sa o šartia te ovel registririme ko Personalno lil bijanipaske.

Angleder duj berša o Toni em oleskere jeri resle bilovengiri advkastsko suporto prekal o ministeri pravdake o Bojan Maričič

O advokatia Tamara Slaveska - Apostolovska legarel sine o akti anglal o institucie, anglal o Ofiso bijanipaskere lilengem Dži ki dujtonivelskiri themakiri komisia, O krisia. Vakerel kaj i nepravda so kergja leske akaja them e Toni Sali ka ovl pherdi anglal em o Europakoro krso manušengere niamenge ko Strazbur. Ama o Sali akana nane dživdo te šaj legarel o čačipa. Sar nikana te na dživdinel sine da.

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 255 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali