Socijala

Srbia: O Roma taro Bosilegrad na mangen te oven Bugaria

Ki komuna Bosilegrad majbut isi taro bugarsko nacionalno minjoriteti. Ki odoja statistika preperena em o Roma so dćivdinen odothje numa na kamen pobuter te oven Bugaria.

Trujal o plaina thaj o devrialia ko drumo primal o Bosilegard ko agor taro dakšimali Srbia ki simantra e Bugariaja. Tikno than tikne droma nekobor kafičia, em dukjane  thaj komunalno baribina. Trujal o učipe nekobor gava. Ko duj kilometria dur odothar si I mahala laloš. Prekal olende odova si majbaro geto ko dakšđim e Srbiake. Odothe bešena o Roma.

Nekobor taro 300 Roma ko Laloš bešena ko limeno barake , akotor olendar ko khera ama bizo pani, elektrika em kanalizacia.

O Bosilegrad si le paše 7.000 dizutne majbut taro bugarsko nacionalno minjoriteti . O Vladimir Zahariev si president e komunake Bosilegrad. Ov vakerel kaj na dikhela deka isi nesavpo problem e Romencar taro Laloš em gejnela sa so kergja I komuna akale mahalake. Bašo popisi vakerel kaj o manuša taro Laloš pučle le sar te notirinen pe ko popisi: “ Šaj sine te vakeren sar so mangena ola- Ko Bosilegrad isi em 7-8 Eskimcora . Odova sikavela kaj o dizutne taro laloš šaj sine te vakeren so mangena. Pučle man: “ Sar tumen ka vakeren Presidento, so sijan tu_” me vakergjum olenge: „Me sium Bugari, sa mire parababa, parapau si Bugaria”. Palo odova ola vakergje: “Pa tegani amen da ka ova Bugaria” vakerel o Zahariev.

A palo odova majoficialno dopherela: “ Ko aver popis ka ovel šukar akala amre komšie kote sa akale berša bešaja akate barabutne te em te vakeren ola kaj si Roma, sar amen so vakeraja kaj siem Bugaria . Neka vakerel sako olendar kaj si Rom. Barabutne olencar sar so dživdingja dži akana  šaj ka dživdina panda majšulkare. Barabutne ka kera buti ko proektia em ka ovel amren pobare šanse ko europsko proektoa dži kote vakerena kaj si Roma” vakerel o Zahariev.

O Romane aktivistia tari Srbia vakerena  kaj e Romen salde manipulirinena . Ola vakeren kaj olengoro numero ki Srbia si paše  400.000 thaj 500.000 Roma , a oficialno ko Ofiso statistikake olengoro numero si: 148.000 Roma. Prekal olende akaja diferencia si konsekvenca taro manipilacie , sar so si čhinavipa em e školenge ko gavca, em aver seriozno bukja.

 

Link: https://www.dw.com/mk/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8/a-61842043?maca=maz-rss-maz-all-1489-xml-mrss

O bitolčanci Mert si avgo ko themakoro meći bašo klarinetisti

O 11-beršengoro bitolčani Mert Rustemov siklo ko V klaso ko “Dame Gruev” thaj štarto ki majtikni muzičko škola reslja o avgo than em phursako ko Themakoro meči ko fundavutne škole  ko klarineti. O Mert vakerel kaj isi le baro mangipa te ovel baro muzičari  em odoleske bašavela sako dive. Motivacia dela le em leskoro profesori o Spire Jovanovski.

„Pakaja kaj ka dopherav miro talenti em maksimalno ka kerav buti ko bašaliba ko periodi so avela a amjbut ka šunav mire profesore e Spire Jovanovski” vakerla o Mert.

Oleskere jeria o Ramadan thaj I Almira vakeren kaj olengoro čhavo taro tikne berša isi le mangipa prekal I muzika em odoleske hramosargje le ki majtikni muzičko škola . Odothe o Mert korkoro alusargja o instrumenti klarineti.

„O Mert si talentirimo čhavo. Taro tikne berša mangel sine te ovel fudbaleri , em trenirinel sine ko fudbalsko klubi “Talent 2010” ko duj mečia jekh ko Prilep  a o javer ki Grcia dengja em golia, kote ko prilep ov kergja oleskoro timi te legarel I viktoria. Palo odova notiringjem kaj mangela I muzika em odova dikhel pe prekal o phursakoa so astarela len” vakeren oleskiere jeria.

Persi berš sine le em jekh rolja sar artisto ko filmi kote so legarel sine jekhe džukele em šukar glumingja da. Sar tikno čhavo isi le but sune, emo v si talentirime ko but bukja.

 

Link: https://www.apla.mk/direktno/item/10710-bitolchanecot-mert-prv-na-drzhaven-natprevar-po-klarinet?fbclid=IwAR3BE3BSlOvCnVUT6OpvEwhFOnSGUE7P1YaB_aNcUh5Q-DvlEpQ8ID9RKwo

Problemi ko hramovipa e Romane čhavenge ko avgo klaso an o Štip

Reonizacia akava da berš si šerutno problem kana hramonjena pe I čhave ko avgo klasi ko škole ko Štip. Duj tužbe baši segregacia e Romenge  isi ko adalatia ki them thaj ko Strazbur zojrakerel o stavi ki komuna baši reonizacia čače te respektirinel pe.

Jekh taro škole kote isi but rodaripa bašo transferi si o “Goce Delčev” em si jekh taro tućime riga  barabutne e konumaja Štip  thaj o Ministeriumi edukaciake. Taro 170 ćhave ki lista ki škola ko deš divesa dži ko agor e hramosaribaskoro rook  dži akana si hramosarde salde 15 čhave ko avgo klasi.

Pali dendi prestavka taro ERRC baši segregacia e siklenge Roma, I Komisia baši protektiva tari diskriminacia ko masek fevruari akava berš angja thaj sasto propozalo I reonizacia ko sa o škole zorale te respektirinel pe , o direktoria ma te čhiven signature ko rodaripa e jeriengoro , a o Ministeriumi baši edukacia te zojrakerel o kriteriumia bašo prefrliba tari jekh an I javer škola.

Odolea na složinen pe o jeria so mangen te respektirinel pe olengiri alusar ki savi škola ka hramonjen pire čhave . Kana zari komuna reslja lenge notacia kaj olengoro rodaripa nane te akceptirinel pe kotor olendar na mangen te udćaren dži ko masek Avgust , em trampinen ardese dživdipaskere. Prekal o kanoni ko akti 63 taro Kanoni fundavno edukaciake e jerien si len niami te hramosaren pire čhaven ko aver škole. Jekhtuno šarti si I škola kote mangen te hramosaren pe čhave te ovel olen tromale thana palo agor taro hramosaribaskoro roko.

FK Roma tari Sofia si aktivno pire lovencar, thaj ne jekh na del olen suporto

O fudbalsko timi Roma tari Sofia , hari džanena oleske. Kergja le o Kiril Vasilev ko 2015 berš v thaj funkcionirinel pire lovencar. Ola resle em dži ko finale ko nacionalno turniri ko fudbal ki plaza em plasiringje pe ko dujto than , vakergja o Stojmen Vasilev.

Odoleske isi romane grupe, amala, te hulaven akaja informacia soske ko mediumia na dena la. Hulaven tumen da te šaj džanen avera da. Oven majaktivno soske salde prekal o FB šaj te informirina okoleske so si amenge importantno. O bugarsko mediumia ka vakeren so si importantno e bugarenge. O ruminsko mediumia ka vakeren salde so si importantno e Rumunconge, O Ungarsko mediumia ka informirinen so si importantno e Ungarconge. Ni jekh nane te informirinel so si importantno e Romenge. Odoleske ma te kera but lafi sar papagalia numa te del pe akaja romani informacia te ikera dživdo amaro romano duho, Amari romani kultura, sporti, politika . Phare si kana nane tut love suporto taro sako em sako so kerel. Odoleske den suporto thaj ma gindinen bilačhipa avereske, Aktivno istemalkeren o FB sar medium, hramosaren , hulaven thaj te na den antvorto importantno si i godi te dćanel kaj isi em funkcionirinela odova. Vaktea sare ka haven.

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

TV BTR NACIONAL

Momentalno Online

       Isi 645 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali