R.Utarali Makedonia: Minimum 1.000 euro te šaj nakhavel pe o masek

Trintodi, 21 Februari 2024
R.Utarali Makedonia: Minimum 1.000 euro te šaj nakhavel pe o masek

Jekhe makedonsk familiake valkjani minimum 1.000 euro te šaj nakhavel o masek, a ten a sine len piro kher em pukjinel kirija , tegani na resen le ni 1.300 euro...

Tragedia ko Bar, Montenegro: Ki bari jag mule štar Roma, maškar lende duj ćhave thaj jekh džuvli taro 19 berša

Štartodi, 15 Februari 2024
Tragedia ko Bar,  Montenegro: Ki bari jag mule štar Roma, maškar lende duj ćhave thaj jekh džuvli taro 19 berša

Štar personne taro romano nacionaliteti mule ki bari jag ko Bar, ki romani nalegalno mahala telal o učipa Volujica. Maškar o viktimia oisi jekh 19 beršengiri romani čhaj, duj tikneberšengere...

Pendžarutni anegdota taro intelegentno Mahatma Gandi

Dujtodi, 13 Februari 2024
Pendžarutni anegdota taro intelegentno Mahatma Gandi

Kana oo Mahatma Gandi studirinel sine jurisdikcia ko universiteto an o London, sine le jekh profesori kaskoro anav sine Piters so sine but natolerantno em diskriminirinel sine e e Mahatma...

“O čhave darana, maren amen thaj teleperaven amen” I policia kergja racia ki romani mahala ko Beograd

Dujtodi, 13 Februari 2024
“O čhave darana, maren amen thaj teleperaven amen” I policia kergja racia ki romani mahala ko Beograd

Ko savato rakjate I beogradsko policia khuvgja ki romani mahala ki komuna Palilula ko drom Vuk Vrčevica. O Zojani Demup kote khvgje leske ko kher baš N1 vakerela kaj I...

Šutka NEWS

Palo duj berš premiersko mandati ko roko taro neko...

Palo duj berš premiersko mandati ko roko taro nekobor divesa o premieri Kovačevski palem maškar o Roma, numa akava drom pire čhijaja sar misafiri ko Romano Bal ko Skopje

Palo duj berš mandati sar premieri oo Presidento e Gpvermenteskoro Dimitar Kovačevski so angleder nikana na avilo te dikhel e Romen ko roko taro nekob...

O sikle thaj o nastavnikoja an o Šuto Orizari sikl...

O sikle thaj o nastavnikoja an o Šuto Orizari sikljoven sine bašo klimatsko trampe thaj protektiva e dživdipaskere trujalipaske

Majhari 150 sikle Roma tari fundavno em maškarutni škola an Šuto rizari lele than ki praktika k lačharipa olengere sastipaske , k klimatsk trampeem pr...

Palo eratutno incidenti ko Šuto Orizari i policia...

Palo eratutno incidenti ko Šuto Orizari i policia vaktavinaja: Astarde si duj tikneberšengere persone pali notacia kaj si posavdo jekh čhavo taro 14 berša

I policia taro Jekhina andrune bukjenge ko Čairi ko SVR Skopje astargje duj tikne beršengere persone , sar notacia anglune kaj ko dive 13.12.2023 berš...

Kolumna taro Andrijano Dzeladin Roma News: Kolekti...

Kolumna taro Andrijano Dzeladin Roma News: Kolektivnost ili individualizam ?

Nekozom dive, masekija, berša kerela pes lafi ko socijalna mreže sar o Rom e Romeske te arakhel greške te shaj peravela pes odredeno manushengoro avto...

Startujngja em agorkergja kriseskoro procesi mujal...

Startujngja em agorkergja kriseskoro procesi mujal štar policajcoa soske margje Rme ko phanlipa ko Idrizovo, sa e štar dženege šartiali globa ko roko taro trin berša

Saste palo deš masekoa akala dive startujnggja e kriseskoro procesoi mujal štar policisko bukjarne ko phanlipa Idrizovo . Akaleske dengja informacia o...

Kurto Duduš – Kuco: „Mukhav e dizutnenge taro Š.Or...

Kurto Duduš – Kuco: „Mukhav e dizutnenge taro Š.Orizari te anen decizia, te ovav li palem neve dizjakere šerutne mandatea„

O web portali Roma Times kerel seriali taro eksluzivno intervjua. Akava drm e aktuelnoi dizjakere šerutne Rom ki jekhutni romani komuna an i Eurpa ko...

Brazilsko Roma ambasadoria e Romane muzikake - Vitsa Ramanush

I grupa Vitsa Ramanush si fondirimi an o 2006 berš . I grupa nane numa bendi romane muzikake thaj khelibaske. Anglal sa ola si "vast" kulturakere agitaciake tari rig e Romane nagovermenteskoro organizacia an o Brasil - Romano Prhalipen. I grupa Vitsa Ramanush sar Romani grupa taro Brasil si avgo so lela than an i Purabali Europa. I grupa si saikerdi taro muzičaria, vikalia thaj danceria. Ola sakote sikevn thaj reflektirinen i Romani kultura prekal tradicionalno muzika thaj tanci. 

O Vitsa Ramanush bašaven sakote. O koncertia ikeren pe ko hale NGO, univerzitetia, parkia thaj aver.  Dži akana lele than an o buteder internacionalno muzikakere festivalia an i lumia. Olengere muzikaja thaj performancocar zapendžardje pe an i Slovakia, Afrika, Francia, Špania. Vitsa Ramanush  lele than ko buteder pendžarde festivalia thaj bašalgje pendžarde romane muzikakere artistoncar sar so si Esma Redžepova (Makedonia) Caravan Familia (Ungaria), Romonica (Poland), Superstar Orcestar (Estonia), Zingara Musica Gitanos (Argentina) Martina Balagova (Čehia) Ansambl "Simona 202" (Bugaria). Kachusha Kozubek (Berlin) thaj aver.

 

Vitsa Ramanush si taro Romane thaj naRomane muzikakere artistora. An i grupa si gitara, harmonika, perkasđn, thaj tačeria sar thaj vokalia.

Funderi e grupake si o Nikolas Ramanush thaj i Ingrid Ramanush, o aver artistora si aditvalentno, sar so trubula.

 

An i grupa si :

Nikolas Ramanush - frontman, gitara thaj vocal

Ov si naturno gitaristi. Ko starti bađavel sine bluz thaj rock n roll so kerel sine buti 16 berša. Si le studisko kerde performansia thaj bašavel sine ko majšukar brazileskere rakjakere klubia. Ko piro repertorai sako drom si le thaj romani muzika, reslja phursako ko bare muzikakere festivalia an o Sao Paolo an o 1997 berš.

Ingrid Ramanush

Vocali thaj denseri

 Si la agorkerdo teoretsko muzika an o Fakulteti e muzikakere artia Vera Alice Gradoff. Lela than an o video proekti "Kheles Amensa" kote kerel naracia e historiake thaj i traketia taro romane horia.

Kergja thaj o proekti "Drumo thaj kheliba" kote sikavel o importantno romane tancia tari Purabali Europa. lel than an o internacionalno festivalia sar so si i Francia, Špania thaj Slovakia.

 

Babi Tesheira

Vocal denceri

 Oj si sikavni bašo romano artikano tanci thaj flamengo. Sar tančarka sikljol klasično baleti kote si jazz elementia an i purani baletsko akademia an i Sai Paolo. Oj si an o bendi taro 2010 berš.

 

Odisei Kardenash

Perkuasionist, drums, vocali

 

Drmeri - bubnari thaj perkusionisti . Studirinel an o Universiteti Unisanttana. Ko jekh si edukatori khujbaskere instrumentenge. Lela than an o aver bendia sar so si o Viru bend, Chess Bluzz Bend thaj orkestri phudibaskere instrumentia Mesing Oz. An i grupa si taro 2015 berš.

 

Nuor Abdallaha 

Denseri

Oj si denseri taro sako drom taro majtikne berša khekle an i Palestina. Kana barili džala an o Jordam kote lel than sar denseri an o festivalia. Angleder 10 bersha ko vakti kana sine an o Brasil sikavgja interes e Romane khelipaske thaj muzikake. An i grupa ali taro 2013 berš.

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 107 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali