IRU

Prezentacia tar Sevgjul Sali IRU delegati tari Germania : Respektiriba thaj inkluzia – duj riga taro aktiviteto e Romengoro sar edukaciakere medijatoria

Ko vakti tari Parlamentarnoo Sesia e IRU-ske so ikergja pe ko Skopje, Republika Utarali makedonia ko 1 juni ,  IRU delegati tari Germania o Sevgjul Sali sine le prezentacia ko kotor  taro olekere aktivitetoa an i them kote so dživdinela. Maškar o aver ov akcetiringja:“An i diskriminacia e  Romenge thaj Sintia – migarnstko thaj aver familie ko germaniakoro edukaciakoro sistemi so si sikavde em ko kerde studie jekh taro o rezulatatia si vekovno stigmatizacia e Romen thaj Sinti Во sar nainbtergrabilno “Cigani”. Odoleske majbaro kootor taro  akala  familie keren ma te oven athinale sar Roma jail Sinti ki škola. Odoleske e edukaciakoro sukcesi akale familienge  phareste dikhena le  o profesoria.

Majbut  socialno telepravde familie dikhen I formalno edukacia  thaj po sistemi bukjake sar phanl than sebepi I diskriminacia. O naformalno edukacia

Thaj buti dikhen la sar majbare optimizmea em odova imšpreterinel pe sar kulturakro identiteto. Avere rigatar, o problematičn mentaliteto tar disave sikle Roma jail familie ko škole thaj sasoitnipa majbut generalizirinela pe sar “tipčno Romano mentaliteti” kote ilustririnel akale familien sar nafrmaln orientacia sar “Asavke si  Roma”Sar so vakergjam na notirinebuteder rmane  jail sinti familien. I škola majbut si knektirime “Te ove Rom” si tikne šanse sukceseske ki edukacia. O Roma jail o Sintia raritetno si k timia ki barabutni historia thaj sukcesia k Roma thaj Sintoa ko euroopakoro prgresi na diskutirinel pe ki škola , so kerel pharipe e čhavenge thaj e jerienge te moldinen I kultuira thaj I historia e Romengiri.

Te šaj nakhaven pea kala problemia I buti taro Romane edukaciakere medijatooria si fokusea ki antodiskriminacia  thaj scialno em edukaciakiri inkluzia. Faktori s ikerel e Romen thaj e Sintia asavki percepcia ki akaja forma šaj te faisalkerel pe salde prekal nivelirime peraviba ko stereotipa thaj udžariba ko pbaro sukcesu taro sa  riga kana kerel pe lafi bašo jekh a jekh aktiviteto ki edukacia e Romenge thaj o Sintia em rodela pe eksplicintno antvorti.

I socialno distance avere rigatar khuvel majbut e čorole Romen thaj Sintia em avere familien – lkalno niveloa thaj o imigrantoa, Asavko suporto trubul sa e čhavenge te šaj našel pe taro athinalipa em načalipa em ma te ekspnirinel pe o bibačlipa em natolerancia mujal oo Roma thaj Sintia  K jekh o Rmane edukaciakere medijatoria sar simpatizeria sa e čhavenge so kntra modaliteti taro rasistikane klišea s buvljarena pe khere.

Odooleske I Komisia tari EU dela propzalo te promovirinel majlaćčhi akcepcia ki edukacia e čhavenge taro diskriminirime Romane thaj Sinti familie prekal aksplicintn konsekvence so nane len ekskluziviteti ki lokalno implementacia numa sis a e čhavenge sar suprto.

 Deš barabutne fundavno principia ki inkluzia ko social teleperavde romane familie – rezolicia taro Eurpakoro Konsilo taro minsteria ki EU taro 2010 berš akcentirinena kaj trubul te kerel pe aktivitetoi asavke familienge resarinaja te arakhel pe efiukasno inkluzia ko proektia. Prekal o akanutne kapacitetia I impelembtacia akale akcienge ka konektirinen em avere personen s trubul lenge suprti, ten a dikhel pe kaj akava ka kerel majzorale o bičlalipa taro salde o Roma „

 

An o Brisel ko Euroopakoro Parlamento sebepi 8-to April – Internacionalno dive e Romengoro organizirimi sine Rotali Mesali kote than lele pire diskusiencar thaj o IRU prezidento o Zoran Dimov thaj aver IRU delegatoa

Sebepi 8-to April – Internacionalno dive e Romengoro so notirinel pe ko  8 Aprilo ko 30 marto – Štartodi taro 14:00 dži ko 17:30 časo an o ofiso taro Europakoro Parlamento , ko Paul-Henri SPAAC, ikergja pe rotali mesali ki organizacia taro eurodeputati I  Livia Jaroka.

I resarin akale mitingoskre sine notacia e Romane kulturake, historiake thaj arteske barabutne realizirime e romane političarencar, intelektzuralcoa thaj artistoa.

O mitingo sine le duj sesie. I avgo sesia sine diskusia ki proposal rezolucia vash I situacia e Romencar an I Europa, prekal inicijativa taro IRU.

Ko akava kotor pire diskusie sine e IRU presidento Zoran Dimoc, i eurodepuato Livia Jaroka, o Mep Petar Polak , em i Bernadet Varga eksperto sastipaskere politikane ko Roma.

Ko akava kotor taro diskusie trujal o IRU presidento Zorann Dimov, piri percepcia an o diskusie dende thaj o aver IRU delegatoa sar so sine o Sumi Jusuke, Tore Jarl Bielenberg, Atma Sing, Nadir Redjepi, Verandra Risho, Admir Ismanovski thaj o Durmish  Kjazim iRU delegati thaj umetniko.

Akaja rezolucia ko anav taro IRU ka ovel dendi em dži ko Europakoro Parlamento sar dokumento sebepi o 8 April Internacionalno dive e Romengoro

Ko dujto kotor tari i sesia sine diskusia bašo arti, romano identiteto, thaj pire percepcie tari Bari Jano ’ Art persona skulptori, Bodi Barbara art persona, Farkaš Atila, art persona o Ferkovič Josef grafičari, Gaudi Marton skulptori, Kalai Janc Golda Yoltan ’ art persona, Jakob Kristija, art persona, Orsone Rach Gongi grafičari, Rachen Kalais Gjongji ilustratori thaj o Vari Zholti – art persona thaj aver.

 

 

 

REAKCIJA – PROTESNA NOTA

Povodom dana 11.03.2023 izjave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića o integraciji Roma, svoju reakciju i Protesnu notu šalje I  Internacionlna Romska Unija - IRU u ime svih njenih 70 članova I delegata iz 50 zemalja iz celog sveta.

Internacionalna Romska Unija poziva Presednika Republike Srbije g-dina Aleksanda Vučiča, presednika Vlade Republike Srbija Ana Brnabič, do skupštine Republike Srbije , svih poslanika a naročito do poslanika Romske nacionalnosti Nataša Tasič Knezevič, Dragoljub Ackovič, Sandra Jokovič, zatim poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da reaguje na nedavne izjave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića u medijima, koje se odnose na romsku zajednicu u Beogradu. Govoreći za medije povodom nedavne tragedije u jednom od „divljih“ beogradskih romskih naselja, kada je stradalo jednoipogodišnje dete, gradonačelnik Beograda tvrdio je da problem divljih naselja nije rešen jer, kako je istakao, Romi neće da žive u malim sredinama, ne zadržavaju dugo u stanovima koji im se dodeljuju i demoliraju ih i da vode život na način koji ugrožava ne samo njih, već i druge Beograđane. Takođe, u istoj izjavi Rome opisuje kao ljude koji prose, kradu i sakupljaju sekundarne sirovine.

Internacionalna Romska Unia - IRU je na stavu da takva generalizacija pojačava uveliko prisutne i jako izražene stereotipe i negativne stavove prema Romskoj zajednici, koja već pati od društvene isključenosti, siromaštva, stigmatizacije i diskriminacije.

Internaciona Romska Unija - IRU upozorava da su ovakve izjave opasne, pogotovu kada dolaze od ljudi koji su na visokim pozicijama i uživaju određeni ugled u društvu, i poziva na poštovanje ljudskih prava svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost, veroispovest ili etničko poreklo. Pozivamo gradonačelnika Beograda, Aleksandra Šapića da preduzme mere za osnaživanje i integraciju Romskih zajednica, umesto da ih stigmatizuje i izoluje, i tražimo da iskoristi sve dostupne mehanizme I sredstva da pruži podršku obrazovanju, zapošljavanju i poboljšanju stambenih uslova, kao i uklanjanju barijera koje romskoj zajednici sprečavaju pristup pravima i uslugama.

Pored toga, Internacionalna Romska Unija – IRU  poziva na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i stigmatizaciji kojoj su Romi izloženi. Pozivamo sve državne institucije , ukjljučujuči I presednika Aleksandra Vučiča, Premiera Ana Brnabič kao I svi ostali da se uključe u izgradnju inkluzivnog društva koje poštuje različitosti i promoviše solidarnost.

Nadamo se da će gradonačelnik preduzeti potrebne korake da se Romskoj zajednici pruži potrebna podrška i da će se osigurati da se takve izjave više nikada ne čuju.

Zbog toga se ovom problemu mora pristupiti pažljivo, uz suštinsko razumevanje svih okolnosti i poštovanje  osnovnih ljudskih prava svih građana i uključivanje njihovih predstavnika, organizacija civilnog društva i drugih državnih aktera.

Važno bi bilo da gradonačelnik glavnog grada jedne evropske zemlje shvati zašto je opasna  diskriminatorna retorika i da se zbog toga I javno izvini.

To bi značilo da treba da se okrene “novi list” , u suprotnom IRU če biti primoran da reaguje I do međunarodne institucije zbog vakvih “ispada”, a ako I država ne reaguje , to zaniči da I Republika Srbija “aminuje” izjavu gradonačalnika Beograda Aleksandra Šapiča.

 

Dana 12.mart 2023

 

Zoran Dimov

President of the

International Romani Union – IRU

I IRU delegato tari Turkia Kemal Vural tarlan vakerela: “ Upreder 200.000 Roma dživdinena sine ko regionia so sine astarde taro katastrofalno phuvjakoro tinaniba an I Trukia”

I Internacionalno Romani Unia IRU thaj olakoro president o Zoran Dimov thaj sa o IRU delegatoia so si uporeder 60 taro 50 thema an I lumia bičhavena apeli dži ko UN , Europakiri Unia, em internacionalno institucie , asociacie em e romani dijaspora urgentno te del pe suporto e Romenge sar majteleperavdi grupa manupa an I Trukia ko regionia taro seizmičko nastabilno phuv .

Prekal o IRU delegate tari I Turkia Kemal Vural Tarlan em oleskiri organizacia Kırkayak Kültü  taro Gaziantep akcentirinela kaj panda si napendžardo o sasto nummero mule thaj ratavrde Roma numa džanela pe kaj ko regionia so sine astarde e  phuvjakere tinanibaja an i Turkia isi 200.000 Roma.

Olemgere khera akana si peravde em apoelirinenl pe kaj na salde e Romenge numa sa e avre manušenge te del pe akana suporto, em o IRU hor pakjala em del suporto ki lačhi koorelaca maškar o Turklie em o Roma so si themutne an i Turkia.

O IRU angleder da bičlhavgja gajretluko dži ko Presidento e Turkiake o Redžep Taip Erdogan.

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 133 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali