Antigypsyism

Kolumna taro Andrijano Dželadin redaktori ko portali Roma News: Te sporedina o nesporedlivo, ama shaj te chivel amen neshtoske te razmislina po hor !

Shaj li sporedinaja o nesporedlivo ?

Ko pobuter situacije arakhljagovaja ko adava te vakera pa dik sar kerena o javera, laja ko primer e Albancon, e Khorajen, Bosancon em cak sto vishe kasar sijem naj pashe ki nesavi istorija e Izraelcon.

Istorija e diskriminacaijake upra ko Roma

Panda ko sredno veko keda o Roma pocminge te aven ki Evropa, sine dikhle sar strancija ili « Patnikija », but lokalna zakonija em dekretija sine objavime te shaj kontrolirinela pes e romengoro dvizibe em lengoro nomadsko dzivdipe em panda ki adaja doba sine dikhle sar ne pozelna manusha ko opshtestvo ili pa sar strancija ili marginalizirime.

Ko 16to thaj 17to veko ko periodi tari renesansa, i diskriminacija intenziviringa pes upra ko Roma. Pobuter evropska phuvja ange surova zakonija te shaj iskljucinena e romen taro opshtestvo em prinudime sine te zivinen ko odredena thana naj cesto ko gheto.

Ko 18to thaj 19to veko ko periodi da prosvetitelstvo razvingje pes ideje bashi rasa, ethnicko pripadnost thaj manushikani hierarhija, o Roma ki adaja doba sine racunime sar inferiorno rasa em i diskriminacija thaj i marginalizacija produzinga upra ko Roma.

O naj kalo periodi e Romenge tano o periodi taro Nacizam, kova ko vakti e 2to Sumnaleskere maribaske e Germanijakoro Nacisticko rezim kerge genocid upra ko Roma pendzardo sar « Parajmos » kova so anga dzi ki eksterminacija taro upreder 1 Milioni Roma.

Ko avdisutno vakti i diskriminacija upra ko Roma opstojnela ko but delija tari Evropa em ko sumnal.

O Roma avdije soocinena pes razno predrasudencar, chorolipaja, socijalno-politicko iskljucenost thaj segregacija ko pristap dzi ko obrazovanie, domuvanje em vrabotuvanje.

E akana te irana amen ko naslov e kolumnake « te sporedina o nesporedlivo », soske vakerava deka trebola te sporedina javere narodon te shaj sikljovaja neshto tari lengiri istorija, pa te ovel amenge sar motivacija bashi kreiribe ideologija Romani, sar primer ka lav e Evrejen kola ola da sine zrtve ko 2to Sumnaleskoro maribe taro nacisticko rezimi kote mudarge upreder 6 Milionija Jaudije, ama ola dzanle sar te koristinen adaja tragedija ili i diskriminacija pire narodoske, sar naj pendzarde jaudiska grupe tane o Ashkenazija (istocno evropa) thaj o sefaradija ( severno Afrika) kola kerena sine 2 razlicna chibja lafi, o Ashkenazija kerena i Yiddish chib a o Sefaratija kerena sine i Judeo-Spansko chib lafi.

Sar bijasalilo o Sionizam ? (Ideologija)

O korenija taro sionizam datirinena panda taro 19to veko ki Evropa, osobeno sar odgovor taro antisemitizam em o progonibe so pretrpinge o Evreija ki Evropa (isto sine em e Romencar anticiganizam thaj progon).

O Evrejska mislitelija tari akaja era sar soj tano o Teodor Herzl verujnge deka o antisemitizam tano nereshlivo problemi ki Evropa em deka edinstveno reshenije odgovor bi ovela kreacija tari jaudisko drzava.

Teodor Herzl, tano Avstrisko novinari evresko potekloja, osnovaci e sovremeno politcko sionizmeske, ko 1896 bersh objavinga o lil ko naslov « i Drzava e Evrejengiri » kote izlozinga piri vizija bashi evrejsko drzava, ov isto aghar tano osnovaci e Svetsko sionisticko organizacijake ko 1897 bersh ko prvo sionisticko kongres ko Bazel ki Svajcarija. (e Romen da sine len Avgo Romano Kongres ko 1971 bersh)

O sionizam ulo vazno politicko em opshtestveno dvizenje, bute grankencar em ideoloshko strujencar, o Sionistija kerena sine buti te shaj dobinena podrshka taro po bare svetska sile, osobeno i Britansko imperija bashi keribe Evrejsko drzava.

Thaj aghar ko 1947to bersh proglasinge o Evreja piri drzava koja avdije phiravela o anav Izrael, akala sporedbe ne sporedliva jekhe narodoja kola so dzanle te razvinen ideologija, te standazirinen jek chib koja avdije tani i hebresjko chib e narodoskiri, kola podrzinge ideologija koja tani ko korist celo evrejsko narodoske. Na vakerava deka amen o Roma trebola akana te roda drzava, dikhindor o konfliktija ko celo sveto sigurno nane amenge jek kotor than te kera Romani drzava, ama mangava te dav jek primer sar so kerena o javera etnicka zaednice kote so dzivdinena na primer :

O Albancija isi len drzava koja phiravela o anav Albanija, ama ko drzave kote tane sar etnicko zaednica sprovedinena em podrzinena jek ideologija adaja tani ideologija sar Albasnko zaednica ki Severno Makedonija, Crna Gora thaj e naj terne drzavaja Kosovo.

O Srbijancija isto aghar isi len drzava i Srbija, ama tane sar etnicko zaednica ki Bosna thaj Herzegovina, Hrvatska, Kosovo, Severno Makedonija, Crna Gora em ola da ki sekoja drzava pratinena jek ideologija.

Isto agha rem o Hrvatija, Crno Gorcija, Bosancija tane ko javera drzave sar etnicko zadnica ama ola pratinena piri nacionalno ideologija.

Shaj li sporedinaja amen asavke narodoncar ?

Ako nane amen amari drzava, shaj li bare pocminaja te kera jek zaednicko « Socio-Ekonomsko-Politicko » Ideologija ? Ma te ova sekoj ki amari strana, soske ako osvestinaja amen shukar ki sekoja drzava kote so zivinaja o Roma sijem chivde ki strana taro opshtestvo em sijem politicko istitucionalno iskljucime.

Te sporedina o nesporedlivo, ama shaj te chivel amen neshtoske te razmislina po hor !

« KO SO SHAJ RAZMISLINAJA PO HOR SAR ROMANI ZAEDNICA ? »

O IRU reakcijaja bašo teleperavipa e Romen tari rig e Koner Ruso presidento an i belgisko partia „ Voruit“: „ Ki šala jali na, baši akaja kerdi diskriminacia trubul reakcia“

Sebepi akana sig kerdi kontraversa so tinangja i Belgia, sebepi nakonsekvenco notacie taro Koner Ruso , presidento e partiake „VORUIT“, mukhlja kerko sung na salde ko Roma, numa savorende so respektirinena o fundamentalno moldipa.

I jertisar dendi ko vakti tari pres konferencia , ko desavo vast si šukare, numa i ignoracia taro specijalno jertisariba dži ko Roma tari rig e rajoske Ruso frdela ućčharin upral leskoro čačipa em del pe o pučiba, si li akava incidento nesavo  politikano manevar jali čačutno jertisariba.

 IRU reagirinela ko odova so I pltikani eltia trainela bašo dejbe suporto e romane jekhinake. I kritika ko rasizmi isi , numa solidariteto nane. Kaj si o ministerial tari Belgia  te sikaven piri reakcia  ko institucie tari EU?

Odoleske o IRU rodel taro Belgijakoro legaripa em taro EU te reagirinen ko vakti em preventivno. Ma te hošinen pe o Roma so si ki Belgia kaj si mukhle korkoro ki peste em bizoo suporto. Em o korkoro Koner Ruso trubul te džanel kaj  džovaplipa e politikane liderengoro  ked keren lafi bare samaja em respekto ko sa o jekhina. I Belgia sar kotor em o „ilo“ tari Evropa trubul te sikavel kaj si puterdi sa e dizutnengem bizi diferencia, mortik jali kulturno darhinalipa. O IRU ko avutnipa nane pobuter te toleririnel asavke bukja thaj te sine palem asavke incidentia barabutne e aver da romane organizaciencar ka organizirinen pe em ka keren bare masovno protestoa ki Belgia em aver dizja an i Europa“ tergjol ki reakcia taro IRU em olakoro presidento o Zoran Dimov.

 

Ko stari taro masek oktobro, 111 berša taro pendžarutno Kumanovsko maripa , neve detalia e pendžarde romane trubačeske o Amet Ametovič

Ko starti taro masek oktobro akava berš keren pe 111 berš tari pendžarutno maripa sar Kumanovsko maripa. Importantno momenti ko akava historikano maripa mujal o khorane osmanlie dengja o romano trubači, askeri o Amet Ametovič , Rom taro Leskovac, so hohavgja e aver askere so maren pe sine mujal o Srpsko askeri bašavipaja signali bašo te iranen pe thaj signali bašo atak e srpsko askereske. Akaleske o thagar e Srbiakro  o Petar I Karagjordževič dengja le majučo medali . Numa o historičaria so palo odova hramosaren sine detalia  akale maripaske kergje baro feleri: kaj odova sine o Ahmed Ahmedovič, a na sar so trubul o - Amet Ametovič. Oleskere unukia avdive, maškar lende em o Vladimir- Vlada Amzič uredniko ko romano ofiso kulturake an o Leskovac , vakerel kaj akava feleri trubul te koregirinel pe em valjani barem jekh drom ko Leskovac trubul te legarel leskoro anav. Ola ki diskusia olencar vakergje kaj o Leskovčania sar em o nišlie šaj vazden spomeniko akaleske thaj avere romane muzičarenge em te formirinen ternengoro muzikakoro festivali an o Leskovac.

.Link: https://rominfomedia.rs/2023/09/28/pocetkom-oktobra-111-godina-od-cuvene-kumanovske-bitkenovi-detalji-o-cuvenom-romskom-trubacu/

Video: Tragedia: Jekheberšeskiri romani čhaj muli palo jekh dive kana sine dendi ki familia so arakhela čhaven, olakoro dat rodela antvorto

Jekheberšeskiri romani čhaj taro Pečenjevac ko Leskovac ko 4 septembro sine ando ki familia so arakhela čhaven ko gav Šarlinca, a o aver dive olakro dat sine informirime kaj oleskiri čhaj muli . Prekal panda naoficialno informacie taro pneumonia.

O bibahtalo dat vakerel kaj o dokumenti baši leskiri soglasnost deka dela pe čhave ki akaja familia sine leske bukvalno garavde dendo, a taro Centro socijalno bukjenge odova demantirinena.

„Rodava antvortia em faktia. Ake nakhle trin  kurke, a me panda ništo nadžanava, em na vakeren mange ništo ni taro o Socijalno Centro. Miri muli čhaj angjela mange khere bizo nisavi dokumentacia, parungjum la bizo dokumenti meribaske, a o raport tari obdukcia panda nane man” vakerel o Denis Demirovič , o dat e mule čhijakro.

O direktri taro Socijalno centro Predrag Momčilovič vakerel kaj o Demirovič odova dive korkoro bizi sugestia dengja pe čhija te oven dende ko famile arakhibaske em kaj sine respektirime sa  kanonikane procedure.

O akti akale tragediake dopherel ov, si akana ko kriseskiri procedura em dži anglal Učo Sasto Kriso ko Leskovac, a I obdukcia panda nane saste finiširime. Ki elektronsko sasipaskiri evidencia e čhaveskiri dikhela pe kaj ko 19 avgusti sine legardo ko doktori sebepi so dukhalala sine o krlo” vakerel  Momčilovič.

O dat pak  vakerela kaj I čhaj sine sasti kana dengja le ki odoja familia arakhibaske.

“Čače si kaj angleder jekh kurko  sine la temperatura. Legargjem la ko doktori ko

26, 27, 28 thaj 29 avgusto. Palo odva oj sine sasti. Dali o doktori dengja bilačho tretmano? Numa te sine agjaar sar so ola vakerena soske o čhavo na sine pregledimo taro doktori angleder te legaren le ki akaja familia arakhibaske ? Sikavel li kaj o socijalno bukjarne na resektiringje o kanonikane procedure?“, vakerel  o Demirovič.

O Direktori da vakerela kaj o čhavo bizi anglutno doktoreskiri kontrola sine dendo ki akaja familia.

Ko socialno netvorko sine editirime teksti tari organizacia REU , so nudingja e kaj e jerienge ka del bilovengoro niamalo suporto , ama bibahtake ko notirimo mitingo e prezedentea taro REU o rajo Imer Kajtazi na avilo  o Demirovič. Soske na alo panda nane pendžardo, hramsargja o presidento taro REU Parlamenti I rajona Tanja Jovanovič Milovanovič ko prio FB porfilo.

Link: https://resetka.rs/tragedija-jednogodisnja-devojcica-preminula-dan-nakon-sto-je-smestena-kod-hranitelja-otac-trazi-odgovore-video/

Video:

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 147 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali