Antigypsyism

Romengro protest an I Gračanica sebepi I brutalnost tari kosovakiri policia mujal jekh Rom, thaj rodena globa e policajconge

Nekobor šel Roma protestiringje anglal policiakoro stasioni an I Gračanica , sebepi sar so vakeren, o kerdo brutaliteto taro kosovakiri policia upral o Burhan Ibrahimovič , notirinela o portalo taro RTS.

O Roma an o akava protesto rodena  taro policijakoro inspektorati  čačutno rodaripa  thaj globa e grupa policajconge sar so vakeren istemalkergje fizičko tortura thaj brutalno margje e Ibrahimovič., kote ko maškar vakti resle leske em nekobor akharina te avel ko policiakoro stasioni em te del piri notacia.

I grupa Roma so kergje protresto legaren sine transparentoa kote hramosarela sine „Stop bašo brutaliteto”,„Jurisdikcia akana“, „Amen na siem tumari vrekja maripaske“, „Stop bašo terori”.

O Afrim Salihi, paše familia e marde Romeske  vakerel kaj o Ibrahimovič sine ando an o pliciakor stasioni pali hjekh čhingar  manušea tari Gračanica. Ov vakerel kaj sebepi so sine globime, o Ibrahimvič vakergja kaj ka kerel kriseskoro akti mujal olende  thaj lelja advokati. Palo oidova ov sine mardo tar nekobor policajcoa ko policiakoro stasioni.

O Ibrahimovič tari Gračanica barilo ki Germania , a akana palem dćivdinela ko pir bijando than.  “Oven saste savre so avilen. Dživdinaja ki demokratia , numa isi but manuša sp silen asavke problema em nane lenge mukhlo te vakeren. Ko starti me da darava sine em na tromav sine te vakerav akava akti, numa akana mangav te notirinav akava akti angl sarinende.  Vakergja oo Ibrahimovič anglal o protestantoa anglal e policiakoro stasioni.

O Dritan Beriša jekh taro o organizatoria akale protestske vakergja kaj akava protesto  nane salde mujal akava brutaliteto so sine ko 19 avgusti an o policiakoro stasioni an I Gračanica, numa si protesto bašo kerdo brutaliteto upral  Roma  so isi ko avera da thana an o Kosovo thaj Metohia.

O protesto anglal e policiakr stasioni an I Gračanica kntrolirinen le sine pliciakere manuša k uniforme thaj ko civili, ama o žurnalistoa sine bičhavde em ko policiakoro ofis an I Priština.

Ko agor akale protestoske  o protestantia mukhle pire hramosarde parole em transparento ko basamaka anglal o stasioni thaj tromale gele peske.

Link - video: https://www.rts.rs/vesti/politika/5263470/protest-roma-u-gracanici-zbog-torture-policije-prema-njihovom-sunarodniku.html

 

 

Prerov, Čehia: O incidenti ko masek juli maškar romane thaj ukrainsko terne čhavev sine verbalno bizi šastra, i policia dengja le ki došperavipaskiri komisia

I policia akava akti dengja le ko ofisoa e dizjake ki birokratsko pprocedura te šaj keren akti akale kotoreske. O incidenti k odva vakti kergja tenzie ki diz em pherdo roma  lokalno dizutne ale ko policiakoro stasioni te protestirinen akale akteske.

I policia ko jekh lelja aktiviteto em soske buvljaren pe sine hohavne informacie  taro lokalnoi dizutne ko social netvorko . O konflikti maskar akala duj tikne grupe sine ko lokalno ploštadi ki diz Prerov ko 10 juli.

O rodaripa sikavgja kaj akava incidenti primal I polcia nane serioozno em phanlja akava akti  em dengja salde akti sar verbalno teleperaviba o sadživdipa maškar o manuša. „Akale akteske kergja pe rodaria em operacia  upral notirimo akti em akana si kategoririzirime sar došperavipaskoro akti sar civilnikano sadživdipa.

Konstatirime si kaj  duj tikne grupe maškar peste verbalno kergje atako. Nane zojrakerdo sar so  vakerena neko kaj sine istemalkerdo em šastra , jail čhurika. Sa o faktia akale akteske sine evidentirime em o materiali si bičhavdo ko administrativno ofisi  ki diz Prerov so ka kerel buti akale aktrea prekal olakere kanonia” editirime sine  tari Zajicova ki web rig tariu policija akala divesa.

Link: https://romea.cz/en/czech-republic/prerov-czech-republic-july-incident-between-romani-and-ukrainian-children-was-verbal-and-involved-no-weapons-police-have-transferred-it-to-the-misdemeanor-commissio

Prekal dendo dopherdo akti taro ERRC , sebepi o atako upral i romani jekhin ko Turekovac, o Učo kriso ko Leskovac ka procesirinel došperavipaskoro akti

Sar džovapi an I reakcia taro Europakoro Centro bašo Romane niamia – ERRC,  Učo kriso an o Leskovac irangja I decizia ki konekcia tari karakterizacia e akteske bašo atako upral o Roma ko Turekovac so sine kerdo taro starti e masekoske april akava berš.

Pal dva e pliciakor ofis ko Leskovac vakergja kaj ko 11 april akava berš policajcia tar stasiono ko Leskovac  sine notirime kaj si kerdo zijani tar napendžarde persone so frden sine bara  thaj khuven sine ko udara ko khera, iklile kergje lafi e romencar, informiringje e Učo kriso so konstatiringja kaj si akava došperavipaskro akti so šaj privatno te del pe kriseskoro akti.

Sar so sine vakerdo tegani taro policiakro ofisi an  Leskovac  o policajcia majdorigutne aktivitetea identifikujngje jekh 29 beršengere manuše , thaj pandž terne 19 beršengere manuša kaske kergje konsiliarno aktia prekal  Kanoni.

Pali akaja andi decizia o Kriso , o ERRC dengja prestavka dži ko majučo kriso ko Beograd , ki konekcia sar trubul te kerel  buti o Učo kriso an o Leskovac  e aktea so ulo ko 11 aprili 2023 berš ko gav Turekovac.

Link: https://rominfomedia.rs/2023/08/22/evropski-centar-za-prava-roma-napad-na-rome-u-turekovcu-ucinjeno-iz-mrznje-zbog-nacionalne-pripadnosti-osnovno-javno-tuzilastvo-promenilo-odluku-napadace-ce-ipak-krivicno-goniti/

Olomouc, Čehia: Phanel pe o rezidentalno hoteli an o centro e dizjake, kaj ka džan o Roma so bešen odori?

Dži ko agora kale masekoske , o rezidentnoo hotelo so si an o drom Riegrova an o Olomouc, Čehia ka phanljol kote angleder sine kher bašo ppaše 135 manuđa, majbut olendar Roma, kote kotor lender odori dživdinen deceniencar. O gazda e objekteskro planirinela te kerel rekonstrukcia em te kerel le sar komercialno objekto.

I diz notirinela kaj kerel kolaboracia e NVO sektorea thaj avere rezidentno hotelencar te paj del suporto e personenge so trubul te oven akomodime odothe. Numa nekobor džene so trubul te oven  dislocirime odothare vakerena kaj I diz na kerel but angažmani akale situaciake.

O rezidentn hotelo so si an I historikani lokacia taro Olomouc lungo vakti sine faktori kote taro avera dizutne resena sine reakcie kaj o manuša so dživdinena odothe keren bare problemoa. Ola notirinen kaj odola manuša marena pe, keren konfliktoa, frdena gunoja  ko paše objektia.

Premal  manuša so dživdinena sine ko odova hotelo vakerena kaj I diz na kerel but angažmani te šaj faisalkerel akaja situacia. “ Ola kamen o hoteli akana te phanen le em te mukhen e manušen em e čhaven te ačhon pe droma. Soske I diz na organizirinela khanči amenge so siam akate sasto amaro dživdipa?“ pučela I Nataša Gabrova, romni so dživdinela odothe ko dendo intervju e radiodifuzereske Čehiakoro radio, kote majpakjavutne ka džač špire čhavea te dživdinel ko Brno, so si 80 kilometria majdur ko diferentno administrativno region.

Link: https://romea.cz/en/czech-republic/olomouc-czech-republic-residential-hotel-in-city-center-closing-where-will-the-romani-tenants-go-next

 

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 357 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali