I grupa Vitsa Ramanush si fondirimi an o 2006 berš . I grupa nane numa bendi romane muzikake thaj khelibaske. Anglal sa ola si "vast" kulturakere agitaciake tari rig e Romane nagovermenteskoro organizacia an o Brasil - Romano Prhalipen. I grupa Vitsa Ramanush sar Romani grupa taro Brasil si avgo so lela than an i Purabali Europa. I grupa si saikerdi taro muzičaria, vikalia thaj danceria. Ola sakote sikevn thaj reflektirinen i Romani kultura prekal tradicionalno muzika thaj tanci. 

O Vitsa Ramanush bašaven sakote. O koncertia ikeren pe ko hale NGO, univerzitetia, parkia thaj aver.  Dži akana lele than an o buteder internacionalno muzikakere festivalia an i lumia. Olengere muzikaja thaj performancocar zapendžardje pe an i Slovakia, Afrika, Francia, Špania. Vitsa Ramanush  lele than ko buteder pendžarde festivalia thaj bašalgje pendžarde romane muzikakere artistoncar sar so si Esma Redžepova (Makedonia) Caravan Familia (Ungaria), Romonica (Poland), Superstar Orcestar (Estonia), Zingara Musica Gitanos (Argentina) Martina Balagova (Čehia) Ansambl "Simona 202" (Bugaria). Kachusha Kozubek (Berlin) thaj aver.

 

Vitsa Ramanush si taro Romane thaj naRomane muzikakere artistora. An i grupa si gitara, harmonika, perkasđn, thaj tačeria sar thaj vokalia.

Funderi e grupake si o Nikolas Ramanush thaj i Ingrid Ramanush, o aver artistora si aditvalentno, sar so trubula.

 

An i grupa si :

Nikolas Ramanush - frontman, gitara thaj vocal

Ov si naturno gitaristi. Ko starti bađavel sine bluz thaj rock n roll so kerel sine buti 16 berša. Si le studisko kerde performansia thaj bašavel sine ko majšukar brazileskere rakjakere klubia. Ko piro repertorai sako drom si le thaj romani muzika, reslja phursako ko bare muzikakere festivalia an o Sao Paolo an o 1997 berš.

Ingrid Ramanush

Vocali thaj denseri

 Si la agorkerdo teoretsko muzika an o Fakulteti e muzikakere artia Vera Alice Gradoff. Lela than an o video proekti "Kheles Amensa" kote kerel naracia e historiake thaj i traketia taro romane horia.

Kergja thaj o proekti "Drumo thaj kheliba" kote sikavel o importantno romane tancia tari Purabali Europa. lel than an o internacionalno festivalia sar so si i Francia, Špania thaj Slovakia.

 

Babi Tesheira

Vocal denceri

 Oj si sikavni bašo romano artikano tanci thaj flamengo. Sar tančarka sikljol klasično baleti kote si jazz elementia an i purani baletsko akademia an i Sai Paolo. Oj si an o bendi taro 2010 berš.

 

Odisei Kardenash

Perkuasionist, drums, vocali

 

Drmeri - bubnari thaj perkusionisti . Studirinel an o Universiteti Unisanttana. Ko jekh si edukatori khujbaskere instrumentenge. Lela than an o aver bendia sar so si o Viru bend, Chess Bluzz Bend thaj orkestri phudibaskere instrumentia Mesing Oz. An i grupa si taro 2015 berš.

 

Nuor Abdallaha 

Denseri

Oj si denseri taro sako drom taro majtikne berša khekle an i Palestina. Kana barili džala an o Jordam kote lel than sar denseri an o festivalia. Angleder 10 bersha ko vakti kana sine an o Brasil sikavgja interes e Romane khelipaske thaj muzikake. An i grupa ali taro 2013 berš.


FaLang translation system by Faboba

Send informations news
to our email

info@romatimes.news

Partners

Today 59

Yesterday 173

Week 59

Month 1537

All 459780

Currently are 33 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions